Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαγδαληνή Κροκίδα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο: H.301δ.
Ε
-mail:
mkrok@central.ntua.gr

http://lpad.chemeng.ntua.gr/krokida

Νικόλαος Παναγιώτου (Υπεύθυνος Εργαστηρίου)

Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο H.301.
E-mail:
nickpan@central.ntua.gr