Υλικό
Διδακτικό Βοήθημα
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

1. Ι. Ζιώμας, Μ. Κροκίδα, Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Σημειώσεις μαθήματος, 2014

2. Ι. Ζιώμας, Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Πρόσθετες Σημειώσεις μαθήματος, 2015

 
Βιβλιογραφία
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020
  1. W.E. Baker, Explosion hazards and evaluation, Elsevier Scientific Pub. Co., 1983
  2. R. D. Blevins, Applied fluid dynamics handbook,  Van Nostrand Reinhold Co., 1984
  3. R. Belore, and I Buist, A computer model for predicting leak rates of chemicals from damaged storage and transportation tanks, edited by Environmental Emergencies Technology Division: Environment Canada, 1986
  4. AIChe/CCPS, Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, AIChE, 1989
  5. AIHA, Emergency Response Planning Guidelines, AIHA, 1995
  6. AIChe/CCPS, Guidelines for Use of Vapor Cloud Dispersion Models, 2nd ed., AIChE, 1996
  7. R.H Perry and D.W. Green, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 7th ed., McGraw-Hill, 1997.
  8. R.  Jones, W. Lehr, D. Simecek-Beatty and R. M. Reynolds, NOAA Technical Memorandum NOS OR&R 43, ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 5.4.4, Technical Documentation, NOAA, 2013