Υπολογιστικό Εργαστήριο
ΘΕΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Το θέμα της προαιρετικής εργασίας στο υπολογιστικό εργαστήριο του μαθήματος δίνεται παρακάτω.

Οι φοιτητές καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 28/12/2020 στο e-mail: nickpan@central.ntua.gr. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (επιθυμητό τα δύο άτομα με μέγιστο τα τρία άτομα ανά ομάδα).

Υποχρεώσεις κάθε συμμετοχής (ατομικής ή ομαδικής):

(α) Παράδοση συνοπτικής τεχνικής έκθεσης (απαραίτητη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η παρουσίαση προτάσεων για τυχόν ενέργειες).

(β) Σύντομη προφορική παρουσίαση των εργασιών και σχετική συζήτηση.

Προθεσμία ολοκλήρωσης υποχρεώσεων:

Έως και μία εβδομάδα μετά την γραπτή εξέταση του μαθήματος (σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινώσει η Γραμματεία).

Γενικά
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Το Υπολογιστικό Εργαστήριο του μαθήματος Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 08.45 - 09.30 εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας cisco 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με υπολογιστικά εργαλεία για τη πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση των επιπτώσεων που οφείλονται σε βιομηχανικά ατυχήματα.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το ανοικτό λογισμικό ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) που έχει αναπτυχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Η.Π.Α. (United States Environmental Protection Agency & National Oceanic and Atmospheric Administration).

Σύνδεσμος εργαστηριακού μαθήματος:
 https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5fa371dc55ff7127b81479adef75516c
Σύνοψη διαλέξεων Υπολογιστικού Εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020