Γενικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Σχολή: Χημικών Μηχανικών

Εξάμηνο: 9ο

Διδάσκοντες: Μ. Κροκίδα, Αν. Καθ. ΕΜΠ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θεωρία: Δευτέρα 08:45 - 10:30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5588efb3fac1f7354112c56ed467fc88

Υπολογιστικό Εργαστήριο: Παρασκευή 08:45 - 09:30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5fa371dc55ff7127b81479adef75516c