Ανακοινώσεις
Εργασίες Εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Στα πλαίσια του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Βιομηχανική Βιοτεχνολογία οι σπουδαστές μπορούν να ενημερωθούν για τις διορθωμένες εργαστηριακές ασκήσεις, από τους υπευθύνους των ασκήσεων, την ημέρα της διά ζώσης εξέτασης του μαθήματος (Τρίτη, 15/6/2021).

Για την αποφυγή συνωστισμού παρακαλώ συμπληρώστε με τα στοιχεία σας την παρακάτω φόρμα:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQBxsE8Wwcl9KvRf4PxggrltUQUxRTzQ3TjM3TFpISURMSjBTRE5YSDhSUi4u


Εξεταστέα ύλη μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Η ύλη για τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος αντιστοιχεί σε διαφορετικά κεφάλαια των βιβλίων «Μηχανική Βιοδιεργασιών» (Shuler, Kargi), «Βιομηχανική Παραγωγή Βιοκαυσίμων» (Χριστακόπουλος, Τόπακας) και «Ενζυμική Βιοτεχνολογία» (Κλώνης). Το υλικό βρίσκεται αναρτημένο στον παρακάτω σύνδεσμο (o κωδικός θα σας σταλεί μέσω email), το οποίο συνοδεύεται με τις παρουσιάσεις (αποτελούν και αυτές υλικό για μελέτη) που βρίσκονται ήδη αναρτημένες στη σελίδα του μαθήματος:

https://mailntuagr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vtopakas_mail_ntua_gr/EpGDWwQwqbROgoYkd155t1cBrYb2uaCH3qWJt6ukbmL6ZQ?e=0dKdHR

Συγκεκριμένα:

Μηχανική Βιοδιεργασιών:

- Κύτταρα (2.1.1 Μικροβιακή Ποικιλία, 2.1.2 Ονοµασία των κυττάρων, 2.1.4 Προκαρυωτικά, 2.1.5 Ευκαρυωτικά) (αρχείο:  2Α_Biology of the Cells.pdf).

- Θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των κυττάρων (2.3.1 Εισαγωγή, 2.3.2 Μακροτροφικά θρεπτικά συστατικά, 2.3.3 Μικροτροφικά θρεπτικά συστατικά, 2.3.4 Θρεπτικά υλικά αύξησης) (αρχείο:  2B_Growth Requirements.pdf).

- Πως αναπτύσσονται τα κύτταρα (6.2.1 Μέτρηση Κυτταρικής Συγκέντρωσης, 6.2.2 Κινητική και Πρότυπα Κυτταρικής Ανάπτυξης σε ∆ιεργασίες ∆ιαλείποντος Έργου, 6.2.3 Επίδραση Περιβαλλοντικών Συνθηκών στην Κινητική Ανάπτυξης) (αρχείο:  6_How cells grow.pdf)

- Ζύμωση στερεάς κατάστασης (9.5 Ζύμωση στερεάς κατάστασης) (αρχείο:  9_Solid state fermentation.pdf)

- Τύποι βιοαντιδραστήρων (10.2.2 Επισκόπηση των Τύπων Αντιδραστήρων) (αρχείο:  10Α_Types of bioreactors.pdf)

- Όργανα και έλεγχος βιοαντιδραστήρα (10.3.1 Εισαγωγή, 10.3.2 Όργανα Μετρήσεων Ενεργών Ζυµώσεων) (αρχείο:  10Β_ Bioreactor Instrumentation and Control.pdf)

Βιομηχανική Παραγωγή Βιοκαυσίμων:

- Κεφάλαια 3, 4, 5 και 6 (αρχείο: Biotechnological production of biofuels.pdf)

Ενζυμική Βιοτεχνολογία:

- Κεφάλαιο 4, Ακινητοποιημένοι βιοκαταλύτες, παράγραφοι 4.1 και 4.2 (αρχείο: enzyme immobilization.pdf)

- Κατιούσα επεξεργασία, παράγραφος 3.3.4, σελίδες 81-104 (αρχείο: protein purification.pdf)

9o Μάθημα Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex Τρίτη 13/4/2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 9ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m4cd314ccb8ecd1fbabb0eb96a1cb9e91


6ο Εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας Δευτέρα 12/3/2021
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας παρακαλώ ακολουθείστε το σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9f8f20fd70331bc63f3c67274ecb4e25

8o Μάθημα Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex Τρίτη 6/4/2021
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 4 Απριλίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 8ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0dd318c5c7f3da5075a6adf9fb9f7971


7o Μάθημα Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex Δευτέρα 5/4/2021
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 4 Απριλίου 2021

Μετά το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μια ώρα θεωρίας πάνω στην ακινητοποίηση ενζύμων.

Για να παρακολουθήσετε το 7ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m75350afc0b1f53da8b03d483e79870f0


5o Εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας Δευτέρα 5/3/2021
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας παρακαλώ ακολουθείστε το σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb1479d80814732c3c5d354608f5c386f

6o Μάθημα Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex Τρίτη 30/3/2021
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 6ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m321ad165ca1d32ef3480ab88819a7193


4ο Εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας Δευτέρα 29/3/2021
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 4ο εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας παρακαλώ να ακολουθήσετε τον κάτωθι σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6af214b6aa3dcdb13e38b391c96f6781

5o Μάθημα Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex Τρίτη 23/3/2021
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 5ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mff4dab030f68e7b367f80f7b7655a2ca


3o Εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 3ο εργαστήριο Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας παρακαλώ ακολουθήστε των παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9837782573ed46f0940c26a6ec63c7c4

4o Μάθημα Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex Τρίτη 16/3/2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 4ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3e3d7cf0d1a964edaf9f524718bdebe9

3o Μάθημα Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex Τρίτη 9/3/2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 3ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mae57262a75a90933ab9dc12191a87d3b

Σύνδεσμος υποβολής εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Η υποβολή των εργασιών πραγματοποιείται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.chemeng.ntua.gr/submission/indbio.php

Η κάθε εργασία πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και απαντήσεις στα ερωτήματα του Εργαστηριακού Οδηγού.

Οι φοιτητές υποβάλλουν την εργασία τους 7 μέρες μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης Εργαστηριακής Ημέρας.

2o μάθημα Webex - Τρίτη 2/3
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 2ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8da8b3059dcad8875f69c57efd5b9ba7

1o εξ' αποστάσεως Εργαστήριο, Δευτέρα 1/3 - 13.45
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Τη Δευτέρα 1/3 και ώρα 13.45 ξεκινά το 1ο εργαστήριο όπου για να το παρακολουθήσετε θα πρέπει να διαβάσετε τη θεωρία της 1ης Εργαστηριακής Ημέρας του Εργαστηριακού Οδηγού. Για να συνδεθείτε παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m587b9535720db9e99528e2518ef634dd

Για την ευκολότερη καταγραφή της παρουσίας σας στο εργαστήριο παρακαλούμε όλους τους φοιτητές να συνδεθούν στο μάθημα με το ονοματεπώνυμο τους και όχι με nicknames.

1o μάθημα Webex - Τρίτη 23/2
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το 1ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mde11d6b27431f16182de13ac859a2dfb 


Έναρξη εργαστηρίων 1/3/21 - εγγραφές φοιτητών
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Προκειμένου να οργανωθεί το εργαστήριο του μαθήματος σε ομάδες, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην παρακάτω φόρμα (ms forms) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26/2/21 και ώρα 12.00: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQBxsE8Wwcl9KvRf4PxggrltURE9QTVRJUlRJTUhGMDFXTzFYVk05OVpONS4u

 

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1/3/21 και θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως στην πλατφόρμα Webex.