Χρήσιμο υλικό
Innovations in Green Chemistry and Green Engineering-BOOK
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Από τον παρακάτω σύνδεσμο 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-5817-3

μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο αυτό (πρέπει να είστε συνδεδεμένοι μέσω του vpn του ΕΜΠ).

Σύνδεσμος για κατέβασμα βιβλίου από το αποθετήριο "Κάλλιπος"
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
Στην ιστοσελίδα του αποθετηρίου Κάλλιπος (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2320) υπάρχει διαθέσιμο το βιβλίο των Α. Ζουμπούλη, Ε. Πελέκα, Κ. Τρανταφυλλίδη " Πράσινη χημεία και τεχνολογία στη βιώσιμη ανάπτυξη-Βασικές αρχές και εφαρμογές".
The Green ChemisTree
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Green Engineering principles
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Green Chemistry and Engineering
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019