Χρήσιμο υλικό
Υπολογιστικές Ασκήσεις
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Στο φάκελλο θα βρείτε τις εκφωνήσεις για τις δύο υπολογιστικές ασκήσεις προς εκπόνηση.

Οι εργασίες είναι ατομικές, και καθεμία αντιστοιχεί στο 25% του τελικού βαθμού.

Παρουσιάσεις Εργαστηριακών Ασκήεσων
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Στο φάκελλλο θα βρείτε τις παρουσιάσεις των εργαστηριακών ασκήσεων που διεξάγονται εξ αποστάσεως.

Διαδικασίες Υπολογισμού Αερίων Καυσίμων - Υπολογιστικά Θέματα
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Τα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνουν χρήσιμο υλικό που αφορά διαδικασίες υπολογισμού αερίων καυσίμων. Τα αρχεία περιλαμβάνουν:

  • Υπολογισμό Δεδομένων Ισορροπίας Φάσεων Ατμών – Υγρού
  • Εξισώσεις Υπολογισμού Ροής σε Αγωγούς Φυσικού Αερίου

Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων επεξεργασίας και μεταφοράς φυσικού αερίου. 

Με τη χρήση αυτών των διαδικασιών (ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη διαδικασία βρείτε στη βιβλιογραφία), θα γίνει η επίλυση δύο (2) υπολογιστικών θεμάτων που θα αντιστοιχούν στο 50% του τελικού βαθμού.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση των θεμάτων θα γίνει με αποστολή email στη διεύθυνση dkaronis@central.ntua.gr. Τα δεδομένα που αφορούν την εκφώνηση των θεμάτων θα αποσταλούν με απαντητικό email σε όσους συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Οδηγίες Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

Στο φάκελο αυτό θα βρείτε τις οδηγίες για την εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Παρακαλείσθε να προσέρχεστε στο Εργαστήριο προετοιμασμένοι και να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας.

Πέραν των γενικών κανόνων ασφαλείας που ισχύουν για όλα τα Εργαστήρια της Σχολής, κατά την προσέλευση στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών απαιτούνται:

  • Μακρύ παντελόνι που να καλύπτει όλο το πόδι. 
  • Κλειστά παπούτσια.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019
Στο φάκελο αυτό υπάρχει υλικό που αφορά τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος.