Υλικό Μαθήματος
Υπολογιστικό Θέμα Προσομοίωσης Απόσταξης Πετρελαίου
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

Το υπολογιστικό θέμα προσομοίωσης απόσταξης πετρελαίου είναι ομαδικό και η εκπόνησή του θα αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού. Η διαδικασία ανάθεσης του θέματος είναι προαιρετική. Προτείνεται (χωρίς να είναι δεσμευτικό) να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες που έχετε διαμορφώσει για το μάθημα του Σχεδιασμού Ι. Οι ομάδες θα δηλωθούν στο email του διδάσκοντα (dkaronis@central.ntua.gr). Σε κάθε ομάδα θα αποσταλούν οι τύποι αργού πετρελαίου που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της άσκησης. 

Στο φάκελλο αυτό θα βρείτε διαδικασία για τη διαμόρφωση μιας απλής μονάδας απόσταξης πετρελαίου στο Hysys. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια εισαγωγής τύπων αργού πετρελαίου και τη διαμόρφωση της μονάδας που περιλαμβάνει:

  • Διαδικασία Προθέρμανσης (Εναλλάκτες) και Θέρμανσης σε Φούρνο
  • Στήλη Ατμοσφαιρικής Απόσταξης
  • Στήλη Απόσταξης υπό Κενό
  • Στήλη Σταθεροποίησης Νάφθας

Η διαδικασία εκπόνησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Υλοποίηση της προσομοίωσης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που δίνονται στη διαδικασία για να δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε και να βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.
  2. "Τρέξιμο" της λειτουργικής προσομοίωσης για δύο διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου που θα αποσταλούν σε κάθε ομάδα με email, ώστε να φανούν οι διαφοροποιήσεις σε απολήψεις προϊόντων καθώς και οι ενεργειακές απαιτήσεις ανάλογα με τον τύπο πετρελαίου που θα χρησιμοποιηθούν. 
  3. Αποστολή των δύο αρχείων προσομοίωσης (ένα για τον κάθε τύπο πετρελαίου).

Πληροφοριακά Στοιχεία

  • Τα δεδομένα της διαδικασίας είναι σε μονάδες US (π.χ. πίεση σε psi, θερμοκρασία σε ºF, ογκομετρική παροχή σε barrels/day, παροχή μάζας σε lb/h κλπ). Η έκδοση Hysys της Σχολής έχει ως default επιλογή μονάδες SI (π.χ. πίεση σε kPa, θερμοκρασία σε ºC, ογκομετρική παροχή σε m3/h, παροχή μάζας σε kg/h κλπ). Μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα όπως αναφέρονται στη διαδικασία, φροντίζοντας να επιλέξετε τις κατάλληλες κάθε φορά μονάδες. Το Hysys θα τις μετατρέψει αυτόματα στις αντίστοιχες μονάδες SI.
  • Κρατήστε σταθερή την παροχή στη μονάδα (όπως τα δεδομένα της διαδικασίας), για να μη χρειαστούν σημαντικές μεταβολές στις παροχές ατμού και στις ανακυκλοφορίες. Θα σας διευκολύνει στην προσομοίωση χωρίς να χρειαστούν σημαντικές μεταβολές.
  • Στοιχεία για την εύρεση των τύπων πετρελαίου που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της άσκησης δίνονται στο τέλος της συνημμένης διαδικασίας.

Στερεά Καύσιμα
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018
Ενεργειακοί Πόροι
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018