Ύλη Mαθήματος

ΥΛΗ 2019

1.   Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων. Το τρόφιμο ως σύνθετο βιολογικό υλικό: σύσταση, δομή, ιδιότητες.

2.   Χημεία Τροφίμων-κύρια συστατικά

3.   Χημεία Τροφίμων-κύρια συστατικά

4.   Χημεία Τροφίμων-βιταμίνες, πρόσθετα, κτλ.

5.   Εισαγωγή στη Μικροβιολογία τροφίμων-ασφάλεια

6.   Εισαγωγή στη Μικροβιολογία τροφίμων-αλλοίωση

7.   Αρχές κινητικής χημικών και βιολογικών δράσεων στα τρόφιμα

8.   Διασφάλιση ποιότητας-ασφάλειας

9.   Διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων

10. Ψύξη

11. Κατάψυξη

12. Θερμικές Διεργασίες

13. Συσκευασία Τροφίμων