Επικοινωνία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Πέτρος Ταούκης, Καθηγητής ΕΜΠ, Γρ. 301, τηλ. 210 772 3171,  taoukis@chemeng.ntua.gr

 

ΕΔΙΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. Δερμεσονλούογλου, τηλ. 210 772 3118, efider@chemeng.ntua.gr

B. Γιάννου, τηλ. 210 772 3118, vgiannou@chemeng.ntua.gr

Δ. Τσιμογιάννης, τηλ. 210 772 3078, ditsimog@chemeng.ntua.gr