Χρήσιμο υλικό
Σημειώσεις για ποιότητα-ασφάλεια τροφίμων
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
Παραδείγματα εφαρμογής συστήματος HACCP
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 8 Απριλίου 2021
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021
Εργαστηριακός Οδηγός-2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021
Επισυνάπτεται ο Εργαστηριακός Οδηγός του μαθήματος
Υλικό 2ου μέρους - Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων - HACCP - PRPs
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
Στα αρχεία που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες του 2ου μέρους του μαθήματος που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και το HACCP - PRPs. 
Βοηθητικό αρχείο excel για το θέμα του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών (Statistical Process Control - SPC) - Updated
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
Υλικό 1ου μέρους - Ποιότητα - Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 8 Απριλίου 2020
Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες του 1ου μέρους του μαθήματος που αφορά την ποιότητα τροφίμων και τον οργανοληπτικό έλεγχο των τροφίμων. 
Βοηθητικό αρχείο excel για την άσκηση του Οργανοληπτικού Ελέγχου Τροφίμων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020
Παρουσίαση Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis – PCA)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020