Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Κωνσταντίνα Τζιά, Καθηγήτρια ΕΜΠ (Θεωρία - Εργαστήριο)

Γρ. 310γ,  τηλ. 210 772 3165, e-mail: tzia@chemeng.ntua.gr   

 

Πέτρος Ταούκης, Καθηγητής (Εργαστήριο)

Γρ. 310β,  τηλ. 210 772 3171, e-mail: taoukis@chemeng.ntua.gr      

Βασιλική Ωραιοπούλου, Καθηγήτρια (Εργαστήριο)

Γρ. 310α,  τηλ. 210 772 3166, e-mail: vasor@chemeng.ntua.gr

 

ΕΔΙΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Ε. Δερμεσονλούογλου, τηλ. 210 772 3118, efider@chemeng.ntua.gr

B. Γιάννου, τηλ. 210 772 3118, vgiannou@chemeng.ntua.gr

 

Δ. Τσιμογιάννης, τηλ. 210 772 3078, ditsimog@chemeng.ntua.gr