Ανακοινώσεις
Οδηγίες εξέτασης μαθήματος (επί πτυχίω) - 1η Ιουνίου 2021
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Μηχανική Τροφίμων» θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη 1/6/2021 στις 15:00 μέσω Webex ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο.

Η διαδικασία εξέτασης θα είναι η ακόλουθη:

Αρχικά οι φοιτητές θα ανοίξουν τις κάμερες για να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους μέσω της φοιτητικής τους ταυτότητας. Αφού επιβεβαιωθεί η παρουσία τους, θα αποσταλούν σε καθέναν προσωπικά από τους εξεταστές τα θέματα των εξετάσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχει αποσταλεί από τη γραμματεία της Σχολής. Αφού επιβεβαιωθεί η αποστολή των θεμάτων θα ξεκινήσει η γραπτή εξέταση του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωσή της οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν, εντός 10 λεπτών, τα γραπτά τους, σε ένα ενιαίο αρχείο pdf, στα email vasor@chemeng.ntua.gr και vgiannou@chemeng.ntua.gr.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να έχουν εγκαταστήσει κατάλληλο λογισμικό για τη σάρωση των γραπτών τους και τη μετατροπή τους σε ενιαίο αρχείο pdf και να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του (προτείνεται το camscanner). Επίσης, θα παρακαλούσαμε τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν κόλλες αναφοράς, φύλλα από μπλοκ Α4 ή τετράδιο χωρίς ραφή (π.χ. τύπου σπιράλ) για το γραπτό τους και να αφήσουν περιθώριο τουλάχιστον 2 cm σε κάθε πλευρά ώστε να είναι πιο εύκολη και ευκρινής η σάρωση του γραπτού. Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο. Το ηλεκτρονικό αρχείο που θα αποσταλεί από κάθε εξεταζόμενο φοιτητή θα έχει τη μορφή: SURNAME-NAME-PAGE NUMBERS.pdf όπου page numbers θα είναι ο αριθμός των σελίδων του γραπτού τους. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποστολή και ο έλεγχος των αρχείων των γραπτών όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι. Η εξέταση θα ολοκληρωθεί όταν οι εξεταστές επιβεβαιώσουν σε όλους τους εξεταζόμενους ότι έχουν παραλάβει το γραπτό τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Βαθμολογία Ιανουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε την τελική βαθμολογία του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων" όπως προέκυψε από τη γραπτή εξέταση στις 25/01/2021.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του μαθήματος κα. Β. Ωραιοπούλου (vasor@chemeng.ntua.gr).

Τμήματα εξέτασης - Σχετικοί σύνδεσμοι
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα ονόματα των φοιτητών ανά τμήμα (Α από ΒΑΣ. έως ΠΑΝΑ. και Β από ΠΑΝΩ. έως ΧΡΙ.) για την εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων" τη Δευτέρα 25/01/2021 στις 15:00.

Οι σχετικοί σύνδεσμοι για να συνδεθείτε είναι οι εξής:

Τμήμα Α

και

Τμήμα Β

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για την εξέταση που αναρτήθηκαν σε προηγούμενη ανακοίνωση και να έχετε εξασκηθεί στη χρήση κάποιας εφαρμογής σάρωσης με δυνατότητα μετατροπής σελίδων σε ενιαίο αρχείο pdf.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εξέταση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του μαθήματος κα. Β. Ωραιοπούλου (vasor@chemeng.ntua.gr) ή την κα. Β. Γιάννου (vgiannou@chemeng.ntua.gr).

Λύσεις αντιπροσωπευτικών ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Στο παρακάτω αρχείο επισυνάπτονται οι λύσεις αντιπροσωπευτικών ασκήσεων του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων".

Επίλυση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων

Οδηγίες εξέτασης μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Η εξέταση του μαθήματος «Μηχανική Τροφίμων» θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως τη Δευτέρα 25/01/2021 στις 15:00 σε 2 παράλληλα τμήματα Webex. Τα ονόματα των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα και ο αντίστοιχος σύνδεσμος θα ανακοινωθούν στη σελίδα του μαθήματος τις προσεχείς ημέρες.

Η διαδικασία εξέτασης θα είναι η ακόλουθη:

Αρχικά οι φοιτητές θα ανοίξουν τις κάμερες για να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους μέσω της φοιτητικής τους ταυτότητας. Αφού επιβεβαιωθεί η παρουσία τους, θα αποσταλούν σε καθέναν προσωπικά από τους εξεταστές τα θέματα των εξετάσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχει αποσταλεί από τη γραμματεία της Σχολής.

Αφού επιβεβαιωθεί η αποστολή των θεμάτων θα ξεκινήσει η γραπτή εξέταση του μαθήματος η οποία θα διαρκέσει 80 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωσή της οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν, εντός 10 λεπτών, τα γραπτά τους, σε ένα ενιαίο αρχείο pdf, στο email του εκάστοτε εξεταστή με κοινοποίηση στην κα. Ωραιοπούλου (τμήμα Α: vgiannou@chemeng.ntua .gr και vasor@chemeng.ntua .gr – τμήμα Β: ditsimog@chemeng.ntua .gr και vasor@chemeng.ntua .gr ).

Παρακαλούμε τους φοιτητές να έχουν εγκαταστήσει κατάλληλο λογισμικό για τη σάρωση των γραπτών τους και τη μετατροπή τους σε ενιαίο αρχείο pdf και να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του. Επίσης, θα παρακαλούσαμε τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν κόλλες αναφοράς, φύλλα από μπλοκ Α4 ή τετράδιο χωρίς ραφή (π.χ. τύπου σπιράλ) για το γραπτό τους και να αφήσουν περιθώριο τουλάχιστον 2 cm σε κάθε πλευρά ώστε να είναι πιο εύκολη και ευκρινής η σάρωση του γραπτού. Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

Το ηλεκτρονικό αρχείο που θα αποσταλεί από κάθε εξεταζόμενο φοιτητή θα έχει τη μορφή: SURNAME-NAME-PAGE NUMBERS.pdf όπου page numbers θα είναι ο αριθμός των σελίδων του γραπτού τους. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποστολή και ο έλεγχος των αρχείων των γραπτών όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι. Η εξέταση θα ολοκληρωθεί όταν οι εξεταστές επιβεβαιώσουν σε όλους τους εξεταζόμενους ότι έχουν παραλάβει το γραπτό τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Παραλαβή σημειώσεων μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων/φοιτητών του Ιδρύματος που προγραμματίζονται για αύριο Τρίτη 19/1 και μεθαύριο Τετάρτη 20/1 τα κτήρια της Σχολής θα παραμείνουν κλειστά. Συνεπώς η παραλαβή των σημειώσεων του μαθήματος μπορεί να γίνει την Πέμπτη 21/1 και την Παρασκευή 22/1 από το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Δεύτερη συνάντηση επίλυσης ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Την Τρίτη 19-01-2021 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η δεύτερη συνάντηση για την επίλυση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 2ης συνάντησης

Πρώτη συνάντηση επίλυσης ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Την Πέμπτη 14-01-2021 στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η πρώτη συνάντηση για συζήτηση-επίλυση αποριών σε αντιπροσωπευτικές ασκήσεις του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 1ης συνάντησης

Όγδοη παράδοση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Την Τρίτη 22-12-2020 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η όγδοη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 8ου μαθήματος

Έβδομη παράδοση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Την Τρίτη 15-12-2020 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η έβδομη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 7ου μαθήματος

Έκτη παράδοση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Την Τρίτη 8-12-2020 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η έκτη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 6ου μαθήματος

Πέμπτη παράδοση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Την Τρίτη 1-12-2020 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η πέμπτη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 5ου μαθήματος

Τέταρτη παράδοση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Την Τρίτη 24-11-2020 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η τέταρτη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 4ου μαθήματος

Τρίτη παράδοση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Την Τετάρτη 18-11-2020 στις 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η τρίτη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 3ου μαθήματος

Δεύτερη παράδοση μαθήματος - Εργαστηριακές ασκήσεις
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Την Τρίτη 10-11-2020 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η δεύτερη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 2ου μαθήματος

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13/11/2020 στις 13:45 (με εξαίρεση την άσκηση 6 που ξεκινά στις 15:00) και για να συνδεθείτε θα λάβετε μήνυμα πρόσκλησης σε τηλεδιάσκεψη από τον υπεύθυνο κάθε άσκησης. 
Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Την Παρασκευή 6/11/2020 στις 13:45 (με εξαίρεση την άσκηση 6 που ξεκινά στις 15:00) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Μηχανική Τροφίμων». Για το σκοπό αυτό θα λάβετε μήνυμα πρόσκλησης σε τηλεδιάσκεψη από τον υπεύθυνο κάθε άσκησης. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του μαθήματος καθ. Β. Ωραιοπούλου (vasor@chemeng.ntua.gr) ή την ΕΔΙΠ Β. Γιάννου (vgiannou@chemeng.ntua.gr ). 


Εργαστηριακές ομάδες - εργαστηριακός οδηγός
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Επισυνάπτονται οι εργαστηριακές ομάδες όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και ο εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων".
Έναρξη μαθημάτων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Την Τρίτη 3-11-2020 στις 12:45-14:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η πρώτη παράδοση του μαθήματος "Μηχανική Τροφίμων". Για να συνδεθείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος 1ου μαθήματος

Βαθμολογία Εργαστηρίων - Γραπτής Εξέτασης - Τελικός Βαθμός
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον μέσο όρο της βαθμολογίας των εργαστηρίων, τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και τον τελικό βαθμό για το μάθημα "Μηχανική Τροφίμων".

Αναπλήρωση Εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
Το Εργαστήριο που δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/11/2019 θα αναπληρωθεί την Τρίτη 3/12/2019 στις 10:30.
Σελίδα υποβολής εργασιών
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών του Εργαστηρίου μπορεί να γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.chemeng.ntua.gr/submission/mtr.php

Ομάδες εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

Ανακοινώνονται οι ομάδες του εργαστηρίου όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Κάθε ομάδα θα ξεκινήσει με την άσκηση που αντιστοιχεί στον αριθμό της ομάδας. Το αρχείο θα ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας εφόσον προστίθενται επιπλέον φοιτητές.


Laboratory training
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
Laboratory training will start on Friday 8/11/2019. Students are expected at the Laboratory at 10:30.
Έναρξη Εργαστηρίου 8/11/2019
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές οι οποίοι θα δηλώσουν το μάθημα να περάσουν από το Εργαστήριο ή το γραφείο της κας. Β. Ωραιοπούλου πριν τις 8/11/2019 για να τοποθετηθούν σε εργαστηριακές ομάδες. Το εργαστήριο θα ξεκινήσει κανονικά στις 8/11/2019.