Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Βασιλική Ωραιοπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Γρ. 301, τηλ. 210 772 3166, vasor@chemeng.ntua.gr 


ΕΔΙΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. Δερμεσονλούογλου, τηλ. 210 772 3118, efider@chemeng.ntua.gr

B. Γιάννου, τηλ. 210 772 3118, vgiannou@chemeng.ntua.gr

Δ. Τσιμογιάννης, τηλ. 210 772 3078, ditsimog@chemeng.ntua.gr