Εργαστήριο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ θα ανέβουν ηλεκτρονικά στο my courses. Ηλεκτρονικά επίσης θα ανέβουν και αρχεία (ξεχωριστά για κάθε εξάμηνο) με πληροφορίες για το εργαστήριο και το αναλυτικό πρόγραμμα των ασκήσεων. Οι ομάδες και το πρόγραμμα θα αναρτηθούν και έξω από τα εργαστήρια Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας Β1.106 στα Νέα Κτίρια Χημικών Μηχανικών (πίσω από το κυλικείο).