Επικοινωνία
Παππά Α. e-mail: athpappa@chemeng.ntua.gr Τηλ. 210 7723193, Τσόπελας Φ. e-mail: ftsop@central.ntua.gr Τηλ. 210 7723210, 210 7724022, Τσακανίκα Μπ. e-mail: btsakanika@gmail.com Τηλ. 210 7724022