Νέα - Ανακοινώσεις
Τελική Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η τελική βαθμολογία του μαθήματος.
Ενδεικτικές λύσεις θεμάτων τελικής εξέτασης
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί τα θέματα και οι ενδεικτικές λύσεις της τελικής εξέτασης του Φεβρουαρίου 2020.

Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Θέματα εξετάσεων» και απαιτείται σύνδεση.

Κατανομή φοιτητών στις αίθουσες στην τελική εξέταση της Παρασκευής 14/2
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Η τελική εξέταση της Παρασκευής 14/2, 9.00 θα διεξαχθεί στις παρακάτω αίθουσες:

Αμφιθέατρο 2: Φοιτητές με επώνυμο Α-Λ

Αίθουσα 29: Φοιτητές με επώνυμο Μ-Π

Αίθουσα 31: Φοιτητές με επώνυμο Ρ-Ω

Τελικές εξετάσεις
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Η εξεταζόμενη ύλη στις τελικές εξετάσεις της Παρασκευής 14/2 είναι τα κεφάλαια 1-12 από το διδακτικό σύγγραμμα: D.M.Himmelblau, J.B.Riggs, Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική, 8η Έκδοση, Pearson Education, Inc., Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.

Η εξέταση είναι με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις. Πρέπει να έχετε μαζί σας αριθμομηχανή, απλή ή επιστημονική (όχι φορητό υπολογιστή, όχι tablet και όχι κινητό τηλέφωνο). Ακόμη, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη φοιτητική ή την αστυνομική σας ταυτότητα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

2η Σειρά Ασκήσεων - Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της 2ης σειράς ασκήσεων.
Πρόοδος - Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της προόδου.
Λύσεις 2ης Σειράς Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι λύσεις, σε αρχείο Excel, της 2ης σειράς ασκήσεων. Εισάγοντας την κατάλληλη παράμετρο a, προκύπτουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2019-20».
Υπολογιστική Εργασία I - Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της υπολογιστικής εργασίας Ι.
1η Σειρά Ασκήσεων - Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της 1ης σειράς ασκήσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 20-24/1
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου):

Τρίτη 21/1, 10.45-12.30, Αίθουσα 31

Πέμπτη 23/1, 10.45-12.30, Αίθουσα 31

Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής):

Τρίτη 21/1, 10.45-12.30, Αίθουσα 26

Παρασκευή 24/1, 12.45-14.30, Αμφ. ΧΜ-1

2η Σειρά Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η 2η Σειρά Ασκήσεων με ημερομηνία παράδοσης την Παρασκευή 24/1/2020.
Μάθημα Τετάρτης 15/1 - Τμήμα 1 – Αλλαγή ώρας
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
Η διδασκαλία του μαθήματος στο Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου) την Τετάρτη 15/1 θα πραγματοποιηθεί μια ώρα νωρίτερα, δηλαδή 11.45-13.30, αίθουσα 26.
Αναπλήρωση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου): Πέμπτη, 9/1, 13.45-15.30, Αίθουσα 31.

Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής): Δευτέρα 13/1, 13.45-15.30, Αμφ. ΧΜ-2.

Ενδεικτικές λύσεις εξέτασης προόδου
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί τα θέματα και οι ενδεικτικές λύσεις της εξέτασης προόδου του Δεκεμβρίου 2019.

Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Θέματα εξετάσεων» και απαιτείται σύνδεση.

Αναπλήρωση μα0ήματος - Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
Την Πέμπτη, 19/12, 13.45-15.30, Αίθουσα 31 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.
Κατανομή φοιτητών στις αίθουσες στην πρόοδο της Τετάρτης 18/12
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Η πρόοδος της Τετάρτης 18/12, 12.45 θα διεξαχθεί στις παρακάτω αίθουσες:

Αίθουσα 26: Φοιτητές με επώνυμο Α-Δ

Αίθουσα 28: Φοιτητές με επώνυμο Ε-Κ

Αίθουσα 29: Φοιτητές με επώνυμο Λ-Ο

Αμφιθέατρο 2: Φοιτητές με επώνυμο Π-Σ

Αίθουσα 31: Φοιτητές με επώνυμο Τ-Ω.

Η εξεταζόμενη ύλη στην πρόοδο είναι τα κεφάλαια 1-6 και 12 από το διδακτικό σύγγραμμα: D.M.Himmelblau, J.B.Riggs, Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική, 8η Έκδοση, Pearson Educationl Inc., Εκδόσεις Τζίολα, 2017. Η εξέταση είναι με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Πρέπει να έχετε μαζί σας αριθμομηχανή, απλή ή επιστημονική (όχι φορητό υπολογιστή, όχι tablet και όχι κινητό τηλέφωνο). Ακόμη, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη φοιτητική ή την αστυνομική σας ταυτότητα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Μάθημα Τετάρτης 11/12
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Η διδασκαλία του μαθήματος την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, 12.45-14.30 θα γίνει από κοινού και για τα 2 τμήματα στο Αμφ. 2.

Θα γίνει παρουσίαση των αντικειμένων της Υπολογιστικής Εργασίας.

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων μαθήματος – Υπολογιστική εργασία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του μαθήματος.

Ακόμη, έχει αναρτηθεί, μαζί με πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, η Υπολογιστική Εργασία με ημερομηνία παράδοσης την Παρασκευή 20/12/2019.

Αναπλήρωση μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής): Τρίτη 10/12, 10.45-12.30, Αίθουσα 26.

Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου): Πέμπτη, 12/12, 13.45-15.30, Αίθουσα 31

Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι λύσεις, σε αρχείο Excel, της 1ης σειράς ασκήσεων. Εισάγοντας την κατάλληλη παράμετρο a, προκύπτουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2019-20».

Αναβολή προόδου Τετάρτης 4/12
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019
Η πρόοδος της Τετάρτης 4/12, 12.45 αναβάλλεται.
Πρόοδος, Τετάρτη 4/12, 12.45-14.30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Η εξεταζόμενη ύλη στην πρόοδο της Τετάρτης 4/12, 12.45 είναι τα κεφάλαια 1-6 και 12 από το διδακτικό σύγγραμμα: D.M.Himmelblau, J.B.Riggs, Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική, 8η Έκδοση, Pearson Educationl Inc., Εκδόσεις Τζίολα, 2017.

Η εξέταση είναι με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις. Πρέπει να έχετε μαζί σας αριθμομηχανή, απλή ή επιστημονική (όχι φορητό υπολογιστή, όχι tablet και όχι κινητό τηλέφωνο). Ακόμη, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη φοιτητική ή την αστυνομική σας ταυτότητα.

Θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση για τις αίθουσες διεξαγωγής της προόδου.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Αναπλήρωση μαθήματος - Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής)
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Την Τρίτη 26/11, 10.45-12.30, Αίθουσα 26 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.
Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων μαθήματος - 1η Σειρά Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του μαθήματος.

Ακόμη, έχει αναρτηθεί η 1η Σειρά Ασκήσεων με ημερομηνία παράδοσης την Παρασκευή 29/11/2019.

Αναπλήρωση μα0ήματος - Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019
Την Τρίτη 5/11, 10.45-12.30, Αίθουσα 26 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.
Χρονική μετάθεση του μαθήματος της Τετάρτης 30/10 - Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019
Την Τετάρτη 30/10 το μάθημα μετατίθεται νωρίτερα 10.45-12.30, αίθουσα 26 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε προγραμματισμένη εξέταση διδακτορικής διατριβής.
Αναπλήρωση μα0ήματος - Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου)
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
Την Τρίτη 29/10, 14.45-16.30, Αίθουσα 31 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.
Αναβολή μαθήματος αναπλήρωσης - Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
Το μάθημα αναπλήρωσης της Τρίτης 22/10, 14.45-16.30 δεν θα πραγματοποιηθεί, αφού την ίδια ώρα προγραμματίστηκε αναπλήρωση στο μάθημα «Μαθηματικά Ι (συναρτήσεις μιας μεταβλητής)».
Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος - Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Την Παρασκευή 18/10/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα λόγω προγραμματισμένης απουσίας του διδάσκοντα σε συνέδριο.

Θα γίνουν μαθήματα αναπλήρωσης την Τρίτη 22/10, 14.45-16.30, Αίθουσα 31 και την Πέμπτη 24/10, 14.45-16.30, Αίθουσα 26.

Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος - Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Την Τετάρτη 23/10 και την Παρασκευή 25/10/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα λόγω προγραμματισμένης απουσίας του διδάσκοντα σε συνέδριο.

Η αναπλήρωση θα γίνει την Τρίτη 15/10 και την Τρίτη 29/10, 10.45-12.30, Αίθουσα 26.

Έναρξη μαθήματος - Διδασκαλία μαθήματος σε 2 τμήματα
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται σε 2 τμήματα, όπως παρακάτω:

1ο τμήμα, Καθ. Ε. Παυλάτου: Φοιτητές με επώνυμο Α-Μο

2ο τμήμα, Καθ. Σ. Τσιβιλής: Φοιτητές με επώνυμο Μπ-Ω.

Κατ’ εξαίρεση, η 1η ώρα του μαθήματος της Τετάρτης 9/10, 12.45 θα γίνει σε 1 τμήμα στο Αμφ.2.

Βαθμολογία επαναληπτικής εξέτασης – Ενδεικτικές λύσεις θεμάτων
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Βαθμολογία» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης του μαθήματος.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν ακόμη αναρτηθεί τα θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις της επαναληπτικής εξέτασης. Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Θέματα εξετάσεων» και απαιτείται σύνδεση.