Επικοινωνία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ,

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ,

Τηλ. 2107723110,

e-mail: pavlatou@chemeng.ntua.gr

&

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΒΙΛΗΣ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ,

Τηλ. 210773262,

e-mail: stsiv@central.ntua.gr