Βιβλιογραφία

Διδακτικά Βοηθήματα

D.M.Himmelblau, J.B.Riggs, Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική, 8η Έκδοση, Pearson Educationl Inc., Εκδόσεις Τζίολα, 2017.

Τυπικό Δ.Σ.

R.M.Felder and R.W.Roussaeu, Elementary Principles of Chemical Processes, 2nd Edition, John Wiley, NY, 1986