Υλικό Μαθήματος
Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2019
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
Βαθμολογία Ιουνίου 2019
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019
Επίλυση της 3ης σειράς ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 8 Ιουνίου 2019
Επίλυση της 3ης σειράς ασκήσεων
Επίλυση της 4ης σειράς ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
Επίλυση της 4ης σειράς ασκήσεων
Γ' σειρά Ασκήσεων – Στερεά Απόβλητα (παράδοση 17/4/19) 
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της Γ' σειράς ασκήσεων είναι 17/4/2019.

Ν: τα 2 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας


B’ σειρά Ασκήσεων – Υγρά Απόβλητα (παράδοση 3/4/19)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της B’ σειράς ασκήσεων είναι 3/4/2019.

Ν: τα 2 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας

Α’ σειρά Ασκήσεων – Υγρά Απόβλητα (παράδοση 20/3/19)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της Α’ σειράς ασκήσεων είναι 20/3/2019.

Ν: τα 2 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας

Κανονισμός σειρών ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Φύλλο ταυτότητας και σημειώσεις
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Ανάρτηση του φύλλου ταυτότητας και των σημειώσεων του μαθήματος Περιβαλλοντικής Μηχανικής.