Υλικό Μαθήματος
Bαθμολογία Κανονικής Περιόδου για το Εαρινό εξάμηνο του 2020
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Λύσεις 2ου σετ ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 13 Ιουνίου 2020
Διόρθωση εκφώνησης στην 3η άσκηση
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 28 Απριλίου 2020
Λύσεις 1ου σετ ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 11 Απριλίου 2020
2o σετ ασκήσεων (καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 24/4/2020)
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 11 Απριλίου 2020
1η σειρά ασκήσεων (καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 6/4/2020)
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 22 Μαρτίου 2020
Εξετάσεις
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
Φροντιστηριακές ασκήσεις
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
Φύλλο ταυτότητας και σημειώσεις
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Ανάρτηση του φύλλου ταυτότητας και των σημειώσεων του μαθήματος Περιβαλλοντικής Μηχανικής.