Διδάσκοντες
Οι διδάσκοντες για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 είναι:
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Απόστολος Βλυσίδης
Καθηγητής ΕΜΠ

Αρ. Γραφείου: Θ.404

Τηλέφωνα: 210 7723268, 210 7723124
Fax: 210 7723269

email: avlys@tee.gr

Ελένη Γρηγοροπούλου
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Αρ. Γραφείου: H.401α
Τηλέφωνα: 210 7723222 , 210 7723300

Fax: 7723155
email: lenag@chemeng.ntua.gr

Γεράσιμος Λυμπεράτος (Συντονιστής)
Καθηγητής ΕΜΠ

Αρ. Γραφείου: Θ.403

Τηλέφωνο: 210 7723256

Fax: 210 7723155

email: lyberatos@chemeng.ntua.gr

Σοφία Μάη
ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Αρ. Γραφείου: Ε.403β

Τηλέφωνα: 210 7723243

email: mai@central.ntua.gr

Δημήτρης Μαλαμής
ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Αρ. Γραφείου: Θ.206
Τηλέφωνα: 210 7723085

email: malamis.dimitris@gmail.com

Έλλη Μαρία Μπαραμπούτη
ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Αρ. Γραφείου: Ε.403β

Τηλέφωνα: 210 7723243

email: belli@central.ntua.gr

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου
ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Αρ. Εργαστηρίου: Ζ.403

Τηλέφωνο: 210 7723115, 3123

email: kpapado@chemeng.ntua.gr