Περίγραμμα

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να καταστούν ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδακτικές/μαθησιακές πορείες με χρήση σύγχρονων διδακτικών εργαλείων (ΤΠΕ) στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. (Διδακτικός και Ψηφιακός εγγραμματισμός).

Οι θεματικές ενότητες  είναι οι ακόλουθες:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Βασικές έννοιες και ορισμοί-Αγωγή, μόρφωση, παιδεία, μάθηση, εκπαίδευση, διδασκαλία, εξέλιξη και τομείς της Παιδαγωγικής Επιστήμης- Διδακτική
 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Τεχνολογικών μαθημάτων
 3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ με εφαρμογή στο πεδίο της σύγχρονης διδακτικής των Φυσικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών -Διδακτικοί στόχοι και Σχεδιασμός διδασκαλίας
 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ (ανακάλυψη, εποικοδόμηση, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, διερεύνηση, κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις)
 6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 8. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στον σχεδιασμό μαθημάτων- Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ υποστηριζόμενα από υπολογιστή- Διδασκαλία βασικών αρχών σχεδιασμού ιστοπεδίων για εκπαιδευτικό υλικό με χρήση περιγραφικής γλώσσας HTML
 12. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ μάθησης-πλατφόρμα Moodle – ασύγχρονη εκπαίδευση

Διδάσκοντες

Θεωρία
Ε. Παυλάτου,  Καθ. Ε.Μ.Π.

Εργαστήριο
Ν. Καλογερόπουλος, ΕΔΙΠ Ε.Μ.Π.

Βιβλία/Πηγές

 • Ηλεκτρονική μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Τζιμογιάννης Αθανάσιος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2017
 • Σύγχρονη διδακτική, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΝΗΜΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., 2017
 • "Χρησιμοποιώντας το Moodle", Ε.Μ.Π., 2004