Ανακοινώσεις
Βαθμολογία επαναληπτικής εξεταστικής
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021
Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021
Προαιρετικές εργασίες
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Για την αποφυγή παραλείψεων κατά την έκδοση της τελικής βαθμολογίας παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν αποστείλει τις προαιρετικές εργασίες 1,2 να τις υποβάλουν εκ νέου στο nikalog@mail.ntua.gr

Εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021
Εξ αποστάσεως εξέταση (30/6 και 1/7)
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 27 Ιουνίου 2021
Προγραμματισμός παρουσιάσεων και γραπτές εξετάσεις
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία - Απορίες
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 6 Ιουνίου 2021
Εξέταση του μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 31/5
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 30 Μαΐου 2021
Τελική εργασία - Οδηγίες
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 24/5
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 23 Μαΐου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 17/5
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 10/5
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 9 Μαΐου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 19/4
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 18 Απριλίου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 12/4
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
Προτεινόμενες προαιρετικές εργασίες
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 6 Απριλίου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 5/4
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 5 Απριλίου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 29/3
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 28 Μαρτίου 2021
Δήλωση Εργασιών
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021
Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική δήλωση των εργασιών για το μάθημα "Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας" στον σύνδεσμο (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_luYNTL1fbBgnKKah_JU0AspQ8Hus4xxmcQwLnV9Qk/edit?usp=sharing).
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 22/3
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 8/3/21
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
Εξ αποστάσεως διδασκαλία 1/3/21
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021