Κοινότητα

Επικοινωνία

Ε. Παυλάτου, Επίκ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
Τηλ. 210-772 3110, FAX 210-772 3087
e-mail: pavlatou@chemeng.ntua.gr

Ι. Τζιγκουνάκης, ΕΤΕΠ Ε.Μ.Π.
Γραφ. 506 - Κτ. Χημ. Μηχ/κών
Τηλ. 210-772 3299
e-mail: jtzig@chemeng.ntua.gr
 
Δρ. Ν. Καλογερόπουλος, ΙΔΑΧ Ε.Μ.Π.
Γραφ. 506 - Κτ. Χημ. Μηχ/κών
Τηλ. 772 3299
e-mail: nikalog@chemeng.ntua.gr 
 

Βιβλιογραφία στον Ιστό