Γενικά

Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει πληροφορίες σχετικές με το μάθημα, όπως διαδικασίες, αναθέσεις εργασιών, ημερομηνίες εξετάσεων, κλπ. Θα ενημερώνεται κατά καιρούς έτσι ώστε να εναρμονίζεται με αλλαγές/ανακοινώσεις που θα γίνονται στο μάθημα. Πάντως, οι ανακοινώσεις στην τάξη έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ιστοσελίδες του μαθήματος.

Περιγραφή μαθήματος

Διάκριση των επιπέδων στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία, Εναλλακτικές ιδέες μαθητών, Διδακτική μεταφορά, Πολλαπλές αναπαραστάσεις στη μελέτη φαινομένων, Το πείραμα ως διδακτικό εργαλείο, Επίλυση προβλημάτων, Αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο σχεδιασμό μαθημάτων (περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από υπολογιστή, κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού, συνεργατικές δραστηριότητες μαθητών μέσω διαδικτύου, εκπαιδευτικό σενάριο), σχεδιασμός και υλοποίηση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.

Πώς να ξεκινήσετε

Η ιστοσελίδα "Περίγραμμα" δίνει πληροφορίες σχετικές με τους στόχους του μαθήματος, τους διδάσκοντες, τα βιβλία και τις λοιπές πηγές του μαθήματος, το ημερολόγιο/πρόγραμμα του εξαμήνου, κλπ. Στη σελίδα "Εργασίες" αναγράφονται οι προς εκτέλεση και παράδοση εργασίες/θέματα, οι σχετικές ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης τους. Η σελίδα "Υλικό" καταγράφει τις ενότητες στις οποίες χωρίζεται το μάθημα και το σχετικό με αυτές υλικό, σε εβδομαδιαία βάση. Τέλος, η ιστοσελίδα "Κοινότητα" περιέχει πληροφορίες για επικοινωνία με τους διδάσκοντες καθώς και σχετικές με το μάθημα βιβλιογραφικές διευθύνσεις στον "Ιστό".