Υλικό Μαθήματος
Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση (επί διπλώματι) του μαθήματος Σχεδιασμός Προϊόντων την 18/2/2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την εξέταση της 18/2/2021.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ 18 ΦΕΒΡ 2021 - ΥΛΗ
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021
Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο με την ύλη για τις εξετάσεις 18/2/2021
Οδηγίες για τους φοιτητές για το Webex
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020
Παρουσίαση μαθήματος "Σχεδιασμός Προϊόντων" - 20/02/2020
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020
Σχεδιασμός Προϊόντων - Προθεσμία για την Επαναληπτική Εξέταση της 25/8/2020
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
Η προθεσμία υποβολής των νέων εργασιών για την εξέταση της 25/8/2020 είναι μιά εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη εξέταση, δηλαδή μέχρι και τις 18/8/2020.
koullas@chemeng.ntua,gr
lkaraog@chemeng.ntua.gr

Κατά τα άλλα ισχύει η ανακοίνωση της 7/7/2020 για την επαναληπτική εξέταση (φάκελος "ΥΛΙΚΟ").
Σχεδιασμός Προϊόντων - Επαναληπτική Εξέταση Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Οι σπουδάστριες και σπουδαστές που θέλουν να εξεταστούν τον Αυγ.-Σεπτέμβριο
του 2020, θα πρέπει να εκπονήσουν νέα εργασία που θα παραδώσουν μία
εβδομάδα πριν την ημερομηνία εξέτασης όπως αυτή θα καθοριστεί από τη
Σχολή με βάση το πρόγραμμα της επαναληπτικής του Αυγ.-Σεπτεμβρίου 2020.

Ο βαθμός θα προκύψει ως σταθμισμένος μέσος όρος από τους βαθμούς των
τριών ενδιάμεσων εργασιών που εκπόνησαν εντός του εαρινού εξαμήνου και
ήδη εξετάστηκαν και της νέας εργασίας.

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα και το αργότερο έως τις
14/7/2020 με email σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκπονήσετε τη νέα εργασία.

email: koullas@chemeng.ntua.gr, lkaraog@chemeng.ntua.gr