Εργασίες
Επί διπλώματι εξέταση 7/2/2022
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σχολής η εξέταση θα διεξαχθεί στις 7/2/2022 ώρα 15:00.  

Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας σε usb stick το αρχείο με το οποίο θα παρουσιάσετε προφορικά (με προβολέα) την εργασία σας. Το αρχείο να είναι τόσο σε μορφή (λογισμικού) παρουσιάσεων ( π.χ. ppt), όσο ΚΑΙ σε μορφή pdf. Προφανώς ισχύουν όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την εργασία και την εξέταση (π.χ. εργασία που αναρτήθηκε, υλικό, ύλη, κτλ.).

Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της διασποράς του ιού.

Τελική εξαμηνιαία εργασία
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Με βάση το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Σχολή το μάθημα μας εξετάζεται την 30/6/2021 και ώρα 15:00 από απόσταση. Κατά συνέπεια, η τελική εξαμηνιαία εργασία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι και την 23/6/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι για την τελική εργασία ισχύει ο συντελεστής βαθμολογίας που έχει ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2021.