Εργασίες
Τελική εξαμηνιαία εργασία
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Με βάση το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Σχολή το μάθημα μας εξετάζεται την 30/6/2021 και ώρα 15:00 από απόσταση. Κατά συνέπεια, η τελική εξαμηνιαία εργασία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι και την 23/6/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι για την τελική εργασία ισχύει ο συντελεστής βαθμολογίας που έχει ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2021.