Επικοινωνία

Διδάσκοντες

Πετρούλα Ταραντίλη, Καθηγήτρια: taran@chemeng.ntua.gr

Δημήτριος Κουλλάς, ΕΔΙΠ: koullas@chemeng.ntua.gr

Λάζαρος Καραογλάνογλου, ΕΔΙΠ: lkaraog@chemeng.ntua.gr

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, ΕΔΙΠ: kpapado@chemeng.ntua.gr