Περιγραφή

Περιεχόμενο


 Βασικές έννοιες του προγραμματισμού.

 Προγραμματισμός σε MATLAB και FORTRAN.

 Εφαρμογές σε τυπικά προβλήματα που ενδιαφέρουν τον μηχανικό.

 

 Κατανομή της ύλης ανά διδακτική εβδομάδα

 

Μέθοδος διεξαγωγής

Διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού ταυτόχρονα με πρακτική ατομική άσκηση στους Η/Υ του Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ/PCLAB) της Σχολής καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, με χωρισμό της τάξης σε 3 τμήματα.


Αξιολόγηση επίδοσης

Διαγώνισμα στο PCLAB στο μέσο του εξαμήνου, προαιρετικά. Τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το τελικό διαγώνισμα. Εναλλακτικά, κατά 40% από το προαιρετικό διαγώνισμα στο μέσο του εξαμήνου και κατά 60% από το τελικό διαγώνισμα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα πέραν των μαθηματικών του Λυκείου.