Εργαστήριο

Κανονισμός λειτουργίας

Είναι σημαντικό να τηρείται ο Κανονισμός του Ε.Π.Υ. σχολαστικά.  Μόνο έτσι θα είναι πάντα η αίθουσα σε λειτουργική ετοιμότητα, για να είναι δυνατόν σε κάθε ευκαιρία - εντός και εκτός μαθήματος - να δουλεύουν όσοι έχουν ανάγκη. 

Η πρόσβαση στα συστήματα του Ε.Π.Υ. γίνεται μέσω κωδικών. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη φοιτητή ή διδάσκοντα και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους.

Για την αποδοτική αξιοποίηση του Ε.Π.Υ., για την αισθητική του χώρου και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού δεν επιτρέπονται η κατανάλωση ποτών και φαγητών καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Διδάσκοντες / Εκπαιδευτές

Αντώνης Σπυρόπουλος , ΕΔΙΠ ΕΜΠ
http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.spyropoulos

Φίλιππος Δογάνης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ
http://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/Doganis.html