Επικοινωνία

Δρ. Αντώνης Ν. Σπυρόπουλος
ΕΔΙΠ Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Υπολογιστικό Κέντρο
Αρ. Γραφείου: H1.503
Τηλ. : 210 772 3299
Fax: 210 772 3298
E-mail: aspyr AT chemeng DOT ntua DOT gr (*)
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.spyropoulos

Δρ. Φίλιππος Γ. Δογάνης
ΕΔΙΠ Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Υπολογιστικό Κέντρο
Αρ. Γραφείου: H1.401
Τηλ. : 210 772 3236
Fax: 210 772 3138
E-mail: fdoganis AT chemeng DOT ntua DOT gr (*)
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/Doganis.html

 

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@" και το "DOT" με "."