Ανακοινώσεις
Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.
Επαναληπτική εξέταση - Τμήματα και οδηγίες
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Τα τμήματα και το πρόγραμμα της εξέτασης έχουν ως εξής:

Τμήμα 1   9:00 - 9:45    Α - ΓΚΑΝ

Τμήμα 2 10:00 - 10:45  ΓΚΑΡ - ΚΕΜ

Τμήμα 3 11:00 - 11:45  ΚΕΡ - ΜΗ

Τμήμα 4 12:00 - 12:45  ΜΙ - ΠΑΠΑΜ

Τμήμα 5 13:00 - 13:45  ΠΑΠΑΣ - ΣΩΤ

Τμήμα 6 14:00 - 14:45 ΤΑΒ - Ψ

Σχετικά με την εξέταση στο PC-Lab:

1) Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά.

2) Πρέπει να έχετε μαζί σας γάντια και μάσκα.

3) Ο χώρος αναμονής των φοιτητών πριν την εξέταση ορίζεται ο χώρος της πλαϊνής εισόδου, του κτηρίου της Σχολής (όχι στους διαδρόμους), που βρίσκεται πλησιέστερα στο PCLAB (κάτω από τα φωτοβολταϊκά).

4) Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης παρακαλούμε να μην συνωστίζεστε στους διαδρόμους και να αποχωρείτε άμεσα από το κτήριο της Σχολής.

5) Η συμμετοχή στην εξέταση θα γίνει μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) που έχετε στο "central" και σας έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ). Χωρίς τους παραπάνω κωδικούς (όχι αυτούς που έχετε στο PC-Lab της Σχολής) δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα εξέτασης, επομένως φροντίστε να τους έχετε μαζί σας και να τους έχετε δοκιμάσει πριν την εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης:

1) Θα έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στα "octave buckets” με τα scripts που σας δώσαμε στο εργαστήριο

2) Θα έχετε πρόσβαση στο MATLAB, OCTAVE που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές του PC-Lab και στο octave-online

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω (1, 2) και μόνο αυτά, αποτελούν το ηλεκτρονικό υλικό που θα επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Τελική εξέταση - Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.
Τελική εξέταση - Τμήματα και οδηγίες
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Τα τμήματα και το πρόγραμμα της εξέτασης έχουν ως εξής:

Τμήμα 1 9:00 - 9:45 ΑΒΡ - ΒΕΡ

Τμήμα 2 10:00 - 10:45 ΒΙΝ - ΘΕΟΔ

Τμήμα 3 11:15 - 12:00 ΘΕΟΦ - ΚΟΝΤΟΠ

Τμήμα 4 12:15 - 13:00 ΚΟΝΤΟΥ - ΜΑΥ

Τμήμα 5 13:30 - 14:15 ΜΕΓ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τμήμα 6 14:30 - 15:15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ - ΡΕΚ

Τμήμα 7 15:45 - 16:30 ΡΙΖ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ

Τμήμα 8 16:45 - 17:30 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟ - ΨΥΛ


Σχετικά με την εξέταση στο PC-Lab:

1) Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά.

2) Πρέπει να έχετε μαζί σας γάντια και μάσκα.

3) Ο χώρος αναμονής των φοιτητών πριν την εξέταση ορίζεται ο χώρος της πλαϊνής εισόδου, του κτηρίου της Σχολής (όχι στους διαδρόμους), που βρίσκεται πλησιέστερα στο PCLAB (κάτω από τα φωτοβολταϊκά).

4) Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης παρακαλούμε να μην συνωστίζεστε στους διαδρόμους και να αποχωρείτε άμεσα από το κτήριο της Σχολής.

5) Η συμμετοχή στην εξέταση θα γίνει μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) που έχετε στο "central" και σας έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ). Χωρίς τους παραπάνω κωδικούς (όχι αυτούς που έχετε στο PC-Lab της Σχολής) δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα εξέτασης, επομένως φροντίστε να τους έχετε μαζί σας και να τους έχετε δοκιμάσει πριν την εξέταση.

Οδηγίες για την τελική εξέταση του μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Η τελική εξέταση θα γίνει στο PC-Lab της Σχολής.

Επιτρέπονται σημειώσεις/βιβλία του μαθήματος.

Η συμμετοχή στην εξέταση θα γίνει μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) που έχετε στο "central" και σας έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ). Χωρίς τους παραπάνω κωδικούς (όχι αυτούς που έχετε στο PC-Lab της Σχολής) δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα εξέτασης, επομένως φροντίστε να τους έχετε μαζί σας και να τους έχετε δοκιμάσει πριν την εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης:

1) Θα έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στα "octave buckets” με τα scripts που σας δώσαμε στο εργαστήριο

2) Θα έχετε πρόσβαση στο MATLAB, OCTAVE που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές του PC-Lab και στο octave-online

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω (1, 2) και μόνο αυτά, αποτελούν το ηλεκτρονικό υλικό που θα επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα.

Για τους σπουδαστές που έχουν δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εξέταση με φυσική παρουσία, η εξέταση θα γίνει προφορικά την ίδια ημέρα. Οι σπουδαστές που θα εξεταστούν προφορικά καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες για να λάβουν οδηγίες για την εξέταση.

Νέος σύνδεσμος για τη θεωρία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
Χρησιμοποιείστε το ακόλουθο [link] για το μάθημα της θεωρίας, Τρίτη, 8:45 - 10:30.
Νέος σύνδεσμος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021
Τρίτη 8:45 - 10:30 Θεωρία
Εξ αποστάσεως μαθήματα
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας webex, στα ακόλουθα links:

Τρίτη 8:45 - 10:30 Θεωρία

Τρίτη 10:45 - 12:30 Εργαστήριο

Επί πτυχίω εξέταση - Αποτελέσματα
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της επί πτυχίω εξέτασης.