Σύνδεσμοι

Textbooks

Numerical Computing with MATLAB

Experiments with MATLAB

 

MATLAB

Εγχειρίδιο χρήσης

 

OCTAVE

Το OCTAVE είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ελεύθερα διαθέσιμο) και συντακτικά συμβατό με το MATLAB.

 

OCTAVE online

http://octave-online.net/