Επικοινωνία

Διδάσκοντες

Αθανάσιος Γ. Παπαθανασίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Αρ. Γραφείου: H1.505
Τηλ. : 210 772 3234
Fax: 210 772 3298
E-mail: pathan AT chemeng DOT ntua DOT gr (*)
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/people/pathan

Μιχάλης Καβουσανάκης
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Τηλ. : 210 772 3147
Fax: 210 772 3155
E-mail: mihkavus AT chemeng DOT ntua DOT gr (*)
Web site: https://www.chemeng.ntua.gr/people/mihkavus

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Αντώνης Ν. Σπυρόπουλος
ΕΔΙΠ Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Αρ. Γραφείου: H1.503
Τηλ. : 210 772 3299
Fax: 210 772 3298
E-mail: aspyr AT chemeng DOT ntua DOT gr (*)
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.spyropoulos

 

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@" και το "DOT" με "."