Υπολογιστικό Εργαστήριο
Ανακοινώσεις Εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

 

 

Γενικά περί Comsol Multiphysics
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Eπισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα της COMSOL: http://www.comsol.com/

• Σύντομη περιγραφή του πακέτου : http://www.comsol.com/products/multiphysics/

Εισαγωγικά
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Η συμμετοχή των φοιτητών στο Υπολογιστικό Εργαστήριο του μαθήματος έχει σκοπό την εξοικείωση τους με υπολογισμούς στα Φαινόμενα Μεταφοράς, και την εμπέδωση της θεωρίας με την επίλυση προβλημάτων.

Με τους υπολογισμούς είναι εφικτή η αντιμετώπιση προβλημάτων πιο ρεαλιστικών από αυτά που λύνονται στα βιβλία ή στον πίνακα. Η εκπαίδευση στους υπολογισμούς και η εφαρμογή τους θα γίνει με ειδικό έτοιμο λογισμικό το οποίο έχει αγορασθεί από τη Σχολή και έχει εγκατασταθεί στους υπολογιστές του Eργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (PC-lab) της Σχολής. Πρόκειται για το πακέτο Comsol Multiphysics. To Comsol επιλύει προσεγγιστικά τις εξισώσεις των Φαινομένων Μεταφοράς με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method) - από τις πλέον δημοφιλείς όχι μόνο για προβλήματα ενδιαφέροντος χημικού μηχανικού αλλά και μηχανολόγου μηχανικού, πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, φυσικού κ.α. Ενα σημαντικό πλεονέκτημα της εκπαίδευσης των φοιτητών στους υπολογισμούς μέσω του Comsol είναι ότι οι δυνατότητες χρήσης του δεν εξαντλούνται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα μαθήματα των Φαινομένων Μεταφοράς. Το Comsol είναι χρήσιμο εργαλείο για υπολογισμούς και σε άλλα μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών αλλά και μετά τις σπουδές, για επαγγελματικούς και ερευνητικούς υπολογισμούς.

Δείτε μια παρουσίαση του Comsol Multiphysics: 1ο μέρος, 2ο μέρος, 3ο μέρος.

H εκπαίδευση θα γίνει στο PC-lab της Σχολής.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους στο Comsol Multiphysics, οι φοιτητές εργάζονται μόνοι τους στο PC-lab στο οποίο οι θέσεις εργασίας είναι δεσμευμένες γι' αυτούς τα ίδια τρίωρα με αυτά της εκπαίδευσης τους. Φυσικά, οι φοιτητές μπορούν να εργάζονται στο PC-lab και εκτός των συγκεκριμένων τριώρων, αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η συμμετοχή των φοιτητών στο Υπολογιστικό Εργαστήριο ολοκληρώνεται με την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και παράδοση αντίστοιχων εκθέσεων.