Διδασκαλία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δευτέρα, 8:45-11:30, στην Αιθ. ΧΜ 27 ή στο PC-lab
 

Διδάσκοντες

Αθανάσιος Γ. Παπαθανασίου
Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 3234
Fax: 210 772 3155
E-mail: pathan "at-sign" chemeng "dot" ntua "dot" gr
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.papathanasiou 

 

Μιχαήλ Ε. Καβουσανάκης
Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 3147
Fax: 210 772 3155
E-mail: mihkavus "at-sign" chemeng "dot" ntua "dot" gr
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/m.kavousanakis