Βιβλία

Βιβλία

 • A. Γ. Mπουντουβής, "Yπολογιστική Aνάλυση με τη Mέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων-Eισαγωγικές Σημειώσεις", EMΠ, Aθήνα, 1992.
   
 • Γ. Μπεργελές, "Yπολογιστική Ρευστομηχανική", Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 1995.
   
 • COMSOL Multiphysics, Modeling Guide, Version 3.4, COMSOL AB, 2007.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία (ενδεικτική)

 • W. E. Schiesser and C. A. Silebi "Computational transport phenomena : numerical methods for the solution of transport problems", Cambridge University Press, 1997.
  διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη ΕΜΠ
   
 • G. Strang and G. J. Fix, "An analysis of the finite element method", Wellesley-Cambridge Press, 1988.
  διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη ΕΜΠ