Ανακοινώσεις
Τελική Βαθμολογία - Εξέταση Ιουνίου 2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία του μαθήματος "Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς". Στο βαθμό έχουν συνυπολογιστεί και οι εργασίες.

Καλό καλοκαίρι !

Υπολογιστικό Θέμα COMSOL - ορθή επανάληψη
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021
Βρείτε εδώ τη διορθωμένη εκφώνηση του υπολογιστικού θέματος στο COMSOL. 
Υπολογιστικό Θέμα COMSOL
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Βρείτε εδώ την εκφώνηση του υπολογιστικού θέματος στο COMSOL με καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 21/06/2021. 

Οι απαντήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με τη μορφή αρχείου pdf ή word στη διεύθυνση: mihkavus@chemeng.ntua.gr.

Νέος σύνδεσμος για το μάθημα
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Το καινούριο webex link του Μαθήματος, Πέμπτη, 8:45 - 11:30

Οδηγίες εγκατάστασης COMSOL
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 8 Απριλίου 2021
Βρείτε εδώ τις οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού COMSOL Multiphysics.
Σύνδεσμος για το μάθημα
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
Το webex link
 του Μαθήματος, Πέμπτη, 8:45 - 11:30
Οδηγίες για την επί πτυχίω εξέταση
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Η επί πτυχίω εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/2/2021 στις 12:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf02ec64646da545bf7abea7e82b3aa3a

Η εξέταση θα είναι προφορική. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.