Επικοινωνία

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Πέτρος Ταούκης, Καθηγητής

Γρ. 310β,  τηλ. 210 772 3171, e-mail: taoukis@chemeng.ntua.gr 

Κωνσταντίνα Τζιά, Καθηγήτρια

Γρ. 310γ,  τηλ. 210 772 3165, e-mail: tzia@chemeng.ntua.gr     

Βασιλική Ωραιοπούλου, Καθηγήτρια

Γρ. 310α,  τηλ. 210 772 3166, e-mail: vasor@chemeng.ntua.gr

ΕΔΙΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. Δερμεσονλούογλου, τηλ. 210 772 3118, efider@chemeng.ntua.gr

B. Γιάννου, τηλ. 210 772 3118, vgiannou@chemeng.ntua.gr

Δ. Τσιμογιάννης, τηλ. 210 772 3078, ditsimog@chemeng.ntua.gr