Βιβλιογραφία

Διδακτικά Συγγράμματα

"Χημεία Μικροβιολογία και Αρχές Σχεδιασμού και Συντήρησης Προϊόντων Τροφίμων" (Π. Ταούκης & Κ. Τζιά., 2020) (Applied food chemistry and microbiology and principles of food product design and preservation)

"Μελέτη συστατικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δράσεων και αρχών συντήρησης τροφίμων" (Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων, 2020)

"Χημεία Τροφίμων, 3η Έκδοση", Belitz, W. Grosch, & P. Scieberle, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006

Διδακτικά Συγγράμματα Αναφοράς - Πηγές

Πέραν των συγγραμμάτων του μαθήματος που διατίθενται στους εγγεγραμμένους φοιτητές προτείνονται τα εξής συμπληρωματικά διδακτικά συγγράμματα για την εμβάθυνση και ευρύτερη μελέτη των θεμάτων που καλύπτει το μάθημα:

“Food Chemistry” Ο.R. Fennema. Marcel Dekker Inc., 1996.  

“Fennema’s Food Chemistry, 4th ed.” S. Damodaran, K. Parkin, O. Fennema. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2008.  

“Modern Food Microbiology, 7th ed.” J.M. Jay, M.J. Loessner, D.A. Golden. Springer. 2005.

Ανακοινώσεις, πληροφορίες, σημειώσεις και υλικό από τις παραδόσεις του μαθήματος θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.