Υλικό Μαθήματος
5η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΟΧΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
Εκφώνηση Εργαστηριακής Άσκησης 5 - Μέτρηση αντοχών δομικών υλικών
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος 2019-2020
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος 2019-2020
Εργαστηριακές σημειώσεις (Open e-class) άσκησης 2Γ - Γεωραντάρ
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος 2018-2019
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος 2018-2019
Περιγραφή - Εργαστηριακές Σημειώσεις - Άσκησης 5
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017
Μετρήσεις - Άσκησης 5
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος 2017-2018
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
Φύλλο ταυτότητας μαθήματος 2016-2017
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016