ΣΚΟΠΟΣ

Η εξοικοίωση των φοιτητών της εμβάθυνσης με τη δυνατότητα της χρήσης βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης, και ειδικότερα με τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση αυτή. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εισαγωγή - Οι βιολογικές πρώτες ύλες - Χημικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες
 • Βιολογικό δυναμικό - προβλήματα logistics για την αξιοποίησή του – κόστος
 • Θερμοχημικές τεχνολογίες μετατροπής (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση)
 • Χημικά και καύσιμα από θερμοχημική μετατροπή (βιοέλαια, βιοηλεκτρισμός κ.α.)
 • Βιοχημικές τεχνολογίες μετατροπής (αναερόβια χώνευση, ζυμώσεις)
 • Χημικά και καύσιμα από βιοχημικές μετατροπες (βιοαέριο, βιοαιθανόλη, βιοντήζελ)
 • Χημικές τεχνολογίες μετατροπής (πολτοποίηση-λεύκανση κυτταρινούχων κ.α.)
 • Προϊόντα από χημικές μετατροπές (χαρτοπολτός, εστέρες κυτταρίνης, σάπωνες κ.α.)
 • Άλλες τεχνολογίες μετατροπής (εκχυλιστικές, διύλιση/κλασμάτωση κ.α.)
 • Προϊόντα από τις τεχνολογίες αυτές (αρωματικές ουσίες, κηροί, ρητίνες κ.α.)
 • Οικονομικοί παράγοντες βιωσιμότητας
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός - Αναπτυξιακές προοπτικές
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Α. Βλυσίδης, Καθηγητής ΕΜΠ
Γ. Λυμπεράτος, Καθηγητής ΕΜΠ