Υλικό
Παράδειγμα απομόνωσης και χαρακτηρισμού φυσικών προϊόντων και Ασκήσεις NMR
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021
Παρουσίαση Εργαστηριακής Άσκησης Σύνθεση φυσικού προϊόντος: Οξικός ισοαμυλεστέρας
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
Παρουσίαση Εργαστηριακής Άσκησης Σύνθεση φυσικού προϊόντος: Οξικός ισοαμυλεστέρας, παρουσίαση 1/12/2020
video από την διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης απομόνωση της τριμυριστίνης από μοσχοκάρυδο
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

video από την διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης απομόνωση της τριμυριστίνης από μοσχοκάρυδο.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο της άσκησης.

https://drive.google.com/file/d/1FzOf2z2Ky2543uGHHiCd0JyfRpztUnWx/view?usp=sharing

Καλή συνέχεια!

Παρουσίαση Εργαστηριακής άσκησης απομόνωση τριμυριστίνης από μοσχοκάρυδο
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
Παρουσίαση της Εργαστηριακής άσκησης απομόνωση τριμυριστίνης από μοσχοκάρυδο, (τηλεπαρουσίαση στις 24/11/2020).