Γενικά

Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών (α) με ορισμένες από τις σπουδαιότερες κατηγορίες οργανικών βιομορίων (αμινοξέα, πεπτίδια, στεροειδή) και (β) με τις κυριότερες αρχές της χημείας φυσικών προϊόντων (κατηγορίες φυσικών προϊόντων, μέθοδοι απομόνωσης, μελέτη και χαρακτηρισμός δομής και εφαρμογές σε φάρμακα, καλλυντικά, τρόφιμα, χρωστικές, αντιοξειδωτικά κλπ.)

Τα επιλεγμένα θέματα που θα διδαχθούν συμπεριλαμβάνονται στο επίκεντρο της σύγχρονης έρευνας και των εφαρμογών της Οργανικής και Βιοοργανικής Χημείας και της Χημείας Φυσικών Προϊόντων, είναι προσαρμοσμένα στις κατευθύνσεις και τις σπουδές του Χημικού Μηχανικού και μπορούν να θέσουν τις βάσεις για την ενασχόληση του σπουδαστή με σχετικά αντικείμενα αιχμής σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Εισαγωγή στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων. Αλκαλοειδή. Μέθοδοι σύνθεσης πεπτιδίων & Μέθοδοι προσδιορισμού αλληλουχίας αμινοξέων σε πεπτίδια. Γλυκοζίτες. Στεροειδή. Απομόνωση δραστικών συστατικών από φυσικά προϊόντα. Σύνθεση φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους. Χαρακτηρισμός δομής φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους. Αξιολόγηση βιολογικής δράσης (βιοδοκιμές). Εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Διδάσκοντες ΜΕΛΗ ΔΕΠ: Στυλιανός Χαμηλάκης, Καθηγητής, Αναστασία Δέτση, Αναπλ. Καθηγήτρια. ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ: Ζαμπία Κατσανεβάκη, Δρ Αχιλλέας Παπαδόπουλος, Δρ. Δημήτριος Βασιλακόπουλος

Διδακτικά  Βοηθήματα Σ. Χαμηλάκης: «Επιλεγμένα θέματα φυσικών προϊόντων», σημειώσεις μαθήματος Α. Δέτση: «Χημεία Φυσικών Προϊόντων-Σύνθεση και χαρακτηρισμός δομής», σημειώσεις μαθήματος Τοξικά (από το Α ως το Ω), J. Harte, C. Holdren, R. Schneider,  C. Shirley, Πανεπιστημιακές  Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2006, (Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 20633)

Μέθοδος  Διεξαγωγής Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας θεωρίας ανά εβδομάδα για δέκα (10) εβδομάδες και τρεις (3) ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα για τρεις (3) εβδομάδες (συνολικά: 30 ώρες θεωρίας και 9 ώρες εργαστηριακής άσκησης).

Η μεθοδολογία διεξαγωγής του μαθήματος περιλαμβάνει: -  Διδασκαλία θεωρίας και παραδειγμάτων από έδρας. -  Επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων εφαρμογής. -  Εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών σε ολιγομελείς ομάδες, τήρηση εργαστηριακού φύλλου εργασίας ανά άσκηση και  ατομική γραπτή εξέταση στο περιεχόμενο των Εργαστηριακών Ασκήσεων μετά την ολοκλήρωσή τους.

 Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προκύπτει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης (συνεισφορά 80%) και το βαθμό του εργαστηρίου (συνεισφορά 20%). Ο βαθμός του εργαστηρίου θα λαμβάνεται υπόψη μόνο αν ο σπουδαστής έχει γράψει πέντε (5) στη γραπτή εξέταση.

Διδακτικό Έργο : Διδασκαλία θεωρίας : 3 ώρες/εβδομάδα για 10 εβδομάδες.  Πραγματοποιείται από τους: Σ. Χαμηλάκη, Καθηγητή και Α. Δέτση, Αν. Καθηγήτρια. Εργαστηριακές Ασκήσεις : 3 ώρες/εβδομάδα για 3 εβδομάδες. Πραγματοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που δηλώνονται στο παρόν Φύλλο Ταυτότητας.