Υλικό Μαθήματος
Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
Α12-Δωδέκατο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής μέρος Α
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Φροντιστηριακές ασκήσεις και επίλυση 1ου και 2ου σετ ασκήσεων (Β' Μέρος)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
Α11-Ενδέκατο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020
2ο σετ ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020
Α10-Δέκατο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020
A9-Ένατο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020
A8-Όγδοο Μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
A7-Έβδομο Μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020
1ο σετ ασκήσεων (καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 30/11/2020)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020
A6-Έκτο Μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (Μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020
A5 -Πέμπτο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (Μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020
Α4-Τέταρτο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (Μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020
Α3-Τρίτο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020
Α2-Δεύτερο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Α1-Πρώτο μάθημα Βιοχημικής Μηχανικής (μέρος Α)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020