Επικοινωνία

Διδάσκοντες

Συντονιστής: 

Καθηγητής Γεράσιμος Λυμπεράτος

(γραφείο Η402, τηλ 210 7723256)

lyberatos@chemeng.ntua.gr

Επίκουρη Καθηγήτρια Διομή  Μαμμά

210 7723160

dmamma@chemeng.ntua.gr