Νέα - Ανακοινώσεις
Σύντομες οδηγίες - Εξ 'αποστάσεως εξέταση, Δευτέρα 1/2/21, ώρα 15.00
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο παράλληλα τμήματα Webex (ώρα έναρξης 15.00) σύμφωνα με τα παρακάτω link:

Αβραμάκου – Κουσούλη:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m79969accfeb8e8e7556598bd1d7903a6

Κουστένη – Χριστοφόρου:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdda20d2078ad336bce2c5b8e798ec256

Στην αρχή όλοι οι φοιτητές θα ανοίξουν τις κάμερες για να πιστοποιηθεί η ιδιότητα τους μέσω της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές που θα συνδεθούν στα αντίστοιχα Webex πρέπει να παρουσιάζονται στη λίστα των participants με το ονοματεπώνυμο τους και όχι με nicknames. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων, θα σταλεί υπερσύνδεσμος των ερωτήσεων της εξέτασης μέσω της πλατφόρμας MS Forms. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα είναι στην πλειονότητα πολλαπλών επιλογών, ενώ ο χρόνος εξέτασης θα είναι αρκετά σύντομος και προκαθορισμένος (θα σας ανακοινωθεί την ώρα των εξετάσεων). Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές κάμερες. Επιπλέον λεπτομέρειες θα σας ανακοινωθούν την ώρα της εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όποιο άτομο αντιμετωπίσει σοβαρά τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης (πρόβλημα στην υποδομή όπως πχ πρόβλημα στον υπολογιστή/modem, πτώση τάσης, διακοπή internet κτλ), μπορεί να αιτηθεί για προφορική εξέταση στέλνοντας email στους διδάσκοντες αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης.

 


Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος - MS Forms
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Forms. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, παρακαλούνται όσοι φοιτητές θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα (MS Forms):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQBxsE8Wwcl9KvRf4PxggrltUMU1IVlJJMlRNVk04REZKRDJCVDRCTTY4MC4u

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα MS Forms, θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς όπως έχετε ταυτοποιηθεί στο ΔΗΛΟΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη σελίδα του MS Forms, εισάγετε το email σας στη μορφή username@ntua.gr (χωρίς central ή mail). Πατώντας Next ανοίγει και πάλι η σελίδα ταυτοποίησης του ΕΜΠ, όπου και πάλι εισάγετε το username (σκέτο) και το password σας. Η επιτυχής συμπλήρωση των στοιχείων σας αποτελεί και τεκμήριο ότι μπορείτε να εξεταστείτε στο μάθημα χωρίς τεχνικά προβλήματα.

Παρακαλούμε η συμπλήρωση των στοιχείων σας να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 17.00.


Οδηγίες εξετάσεων εργαστηριακού μαθήματος, Δευτέρα 11/1/21, ώρα 15.45
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως σε δυο παράλληλα τμήματα webex (ώρα έναρξης 15.45) σύμφωνα με τον πίνακα ονομάτων (δείτε σχετικό αρχείο με όνομα exam_groups.pdf). Στον πίνακα υπάρχουν δυο υπερσύνδεσμοι για κάθε μια ομάδα εξεταζόμενων φοιτητών. Στην αρχή όλοι οι φοιτητές θα ανοίξουν τις κάμερες για να πιστοποιηθεί η ιδιότητα τους μέσω της φοιτητικής τους ταυτότητας. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές κάμερες και μετά το πέρας του χρόνου εξέτασης θα σταλούν τα χειρόγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στα email των καθηγητών. Κάθε σελίδα του χειρόγραφου πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου φοιτητή. Ο/Η φοιτητής/ρια σκανάρει τους υπολογισμούς του/ης, ή μέσω scanner αν διαθέτει, ή μέσω άλλη εφαρμογής. [π.χ., δωρεάν εφαρμογή Cam Scanner του κινητού, οδηγίες  εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής Cam Scanner είναι διαθέσιμες στο δίκτυο. Την εφαρμογή την αναζητάτε είτε στο κινητό είτε στο  pc ως CamScanner και τα αρχικά της εφαρμογής είναι CS. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε αντίστοιχη δωρεάν (ή, μη) εφαρμογή.]. Όλοι οι φοιτητές θα παραμείνουν συνδεδεμένοι μέχρι την αποστολή των γραπτών τους και αφού διαπιστωθεί ότι τα αρχεία ανοίγουν και είναι ευανάγνωστα, τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης. Επιπλέον λεπτομέρειες θα σας ανακοινωθούν την ώρα της εξέτασης.


Εξ' αποστάσεως εξέταση Εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Η εξέταση του εργαστήριου PC-LAB για τις εφαρμογές PyMol και Copasi θα πραγματοποιηθεί εξ' αποστάσεως τη Δευτέρα 11/1 και ώρα 15.45. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής και οι σχετικοί υπερσύνδεσμοι Webex θα αναφερθούν σε επόμενη σχετική ανακοίνωση.

Παρουσιάσεις Βιβλιογραφικών Εργασιών
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Οι παρουσιάσεις των βιβλιογραφικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν σε 2 διαφορετικά τμήματα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 13/1 και Πέμπτη 14/1 με ώρα έναρξης 09.00 μέσω της πλατφόρμας Webex. Ο χρόνος παρουσίασης για κάθε εργασία θα είναι αυστηρά 10 minώστε να υπάρχουν το πολύ 5 min για ερωτήσεις. Η σειρά των εργασιών στα δυο τμήματα βρίσκεται σε σχετικό έγγραφο (ανάρτηση εγγράφου στο "Υλικό"). Για την ομαλή διεξαγωγή των παρουσιάσεων θα πρέπει αυτές να σταλούν στον κ. Αναστόπουλο (george.anastopoulos@gmail.com) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11/1 σε αρχείο ms powerpoint με όνομα αρχείου "αριθμός εργασίας".pptx (για παράδειγμα η ομάδα με αριθμό 5 θα στείλει το αρχείο 5.pptx). Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από εσάς επομένως θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Webex στους υπολογιστές σας. Διαφορετικά θα τις τρέχουμε εμείς σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

Οι υπερσύνδεσμοι Webex για τη συμμετοχή σας βρίσκονται παρακάτω:

Τετάρτη 13/1 

Α’ μέρος (09.00-13.30):

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3f43cb4da9ca2a2c89c2411cd3c6b09b

Β’ μέρος (13.30-16.00):

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me39786bf4aeafbf3e465bf33d152a475

Πέμπτη 14/1 

Α’ μέρος (09.00-11.30):

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m410f7e6a64ef34cb3063c3c7d1f5523d

Β’ μέρος (14.45-16.00):

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3f9502e56fb52ff8500179f67f0ffaee

Στην περίπτωση που κάποιες ομάδες παρουσιάζουν πρόβλημα στην παρουσίαση των εργασιών τους εξαιτίας άλλων μαθημάτων εκτός της εμβάθυνσης «Βιοτεχνολογία» παρακαλώ πολύ το αργότερο μέχρι Παρασκευή 8/1 να επικοινωνήσουν με τον κ. Αναστόπουλο. 


Ύλη μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις διαλέξεις που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος και επιπλέον τις παρακάτω παραγράφους από τα κεφάλαια του βιβλίου Μηχανική Βιοδιεργασιών των Schuler & Kargi.

- Κεφάλαιο 4 (εκτός 4.9), 8, 1214 (από 14.1 έως και 14.3.9, 14.5, 14.8, 14.9 και 14.10) και 15 (15.1 και 15.2)

- Παρουσιάσεις μαθήματος (αρχεία pdf) με τίτλους Genetic Engineering (part 1,2 και 3), Omic technologies (part 1 και 2) και Bioinformatics

7o Εργαστήριο Webex - Δευτέρα 21/12/2020
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 7ο Εργαστήριο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7e3a3fa1bf1fb351c4f1a53119ce32fe

7o μάθημα Webex - Τετάρτη 16/12/2020
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 7ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m1f5a292c1b43062d5da6afe0df2c65f1

6o Εργαστήριο Webex - Δευτέρα 14/12/2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 6ο Εργαστήριο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbda2e055ec3fd09b7a01fd4a1015aaac

6o μάθημα Webex - Τετάρτη 9/12/2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 6ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m515c89781d425474569c5248b844aa37

5o Εργαστήριο Webex - Δευτέρα 7/12/2020
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 5ο Εργαστήριο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3c070d0700287ffbc7195c9ab89bb7e3

5o μάθημα Webex - Πέμπτη 3/12/2020 και ώρα 17.00-19.00
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Το 5ο μάθημα της Τετάρτης 2/12/2020 μεταφέρεται την επόμενη ημέρα Πέμπτη 3/12/2020 και ώρα 17.00-19.00.

Για να παρακολουθήσετε το μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md356b29ad40f96e1e55641863d7faadb

4o Εργαστήριο Webex - Δευτέρα 30/11/2020
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 4ο Εργαστήριο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m11665346b6b8239d8dcaf0b4ceb84d6a

4o μάθημα Webex - Τετάρτη 25/11/2020
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 4ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m33d14825dccf709aefc27a3536d3ccaf

3o Εργαστήριο Webex - Δευτέρα 23/11/2020
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 3ο Εργαστήριο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mcf1b62d86d177550b098f6432d894fec

Βιβλιογραφικές εργασίες - Προθεσμία παράδοσης
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Έχει αναρτηθεί η λίστα των ομάδων για τη συγγραφή βιβλιογραφικών εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος. Όποιος φοιτητής δεν έχει λάβει θέμα ή κάποια ομάδα θέλει να αλλάξει το θέμα που της έχει ανατεθεί θα πρέπει να στείλει email στον κ. Τόπακα το αργότερο μέχρι 22/11/2020. Η προθεσμία υποβολής των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία 20/12/2020 ενώ το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί μετά διακοπές των Χριστουγέννων.

Η παράδοση των βιβλιογραφικών εργασιών του μαθήματος γίνεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Αποστείλατε το αρχείο, κατά προτίμηση σε μορφή *.pdf (πχ. omada1.pdf), καθώς και τα ονόματα/email της ομάδας σας στο Δρ. Γιώργο Αναστόπουλο (ΕΔΙΠ, george.anastopoulos@gmail.com) . Για οποιαδήποτε βοήθεια στη βιβλιογραφική μελέτη παρακαλώ επικοινωνήστε στο παραπάνω email.

3o μάθημα Webex - Τετάρτη 18/11/2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 3ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m39e99a043783319026dd43c7453fd1be

2o Εργαστήριο Webex - Δευτέρα 16/11/2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 2ο Εργαστήριο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m438d601b0a11d1e0da6a0635dc1818c9


Αναστολή επικαιροποίησης Ωρολόγιου Προγράμματος
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Η επικαιροποίηση του Ωρολόγιου Προγράμματος δεν ανακοινώθηκε εξαιτίας των νέων αλλαγών που επιφέρει η απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown). Επομένως, το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (ώρα 15.45-17.30) και θεωρία Τετάρτη (ώρα 09.45-12.30) σύμφωνα με το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ακολουθούν τα link για το Εργαστήριο και μάθημα αντίστοιχα:

Εργαστήριο Δευτέρα 9/11 (ώρα 15.45-17.30):

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf51892a50ec0f511afcc7e1e5e3ae07a

Μάθημα Τετάρτη 11/11 (ώρα 09.45-12.30):

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me8df4ab5d9f19b37aed811893722413d

1o Εργαστήριο Webex - Τρίτη 10/11/2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 1ο Εργαστήριο παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf51892a50ec0f511afcc7e1e5e3ae07a

2o μάθημα Webex - Δευτέρα 9/11/2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 2ο μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me8df4ab5d9f19b37aed811893722413d

Αλλαγή Ωρολόγιου Προγράμματος - αλλαγή ημέρας και ώρας του μαθήματος και εργαστηριακών ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020
Σύμφωνα με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στη Σχολή ΧΜ, το μάθημα της Εμβιομηχανικής θα πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως Δευτέρα και ώρα 15.45-18.30 (Θεωρία) και Τρίτη 08.45-10.30 (Εργαστήριο).
1o μάθημα Webex - Τετάρτη 4/11/2020
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το 1o μάθημα παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=madf330bc78ca71fb4ffb17d38276e823

Διεξαγωγή του μαθήματος μέσω Webex - Έναρξη εργαστηρίων Δευτέρα 9/11/2020
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων (>50) που δήλωσαν συμμετοχή για τα εργαστήρια του μαθήματος είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex. Για τα εργαστήρια εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας 3 δια ζώσης παράλληλων τμημάτων ειδάλλως θα πραγματοποιηθούν και αυτά εξ' αποστάσεως (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση). Οι διαλέξεις του μαθήματος ξεκινούν Τετάρτη 4/11 ενώ τα εργαστήρια Δευτέρα 9/11. 

Εγγραφή στο εργαστήριο του μαθήματος - προθεσμία 30/10/20
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 ειναι αναγκαία η εγγραφή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος της Εμβιομηχανικής. Στην περίπτωση που ο αριθμός ξεπεράσει τους 50 φοιτητές, το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με εξ' αποστάσεως διδασκαλία. Προκειμένου να γίνει λεπτομερής καταγραφή των ατόμων που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα (https://forms.gle/dD1SnUAejfbypLNi8) το αργότερο μεχρι την Παρασκευή 30/10/20 και ώρα 14.00.