Υλικό Μαθήματος
Τελική βαθμολογία μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021
Ομάδες εξέτασης εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021
Ομάδες παρουσιάσεων βιβλιογραφικών εργασιών
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021
Παρουσίαση Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Παρουσιάσεις εργαστηρίου Copasi
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
Παρουσιάσεις εργαστηρίου PyMol
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020
Βιβλιογραφικές εργασίες
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Η λίστα των βιβλιογραφικών εργασιών θα ανανεώνεται τακτικά με τις προσθήκες και αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν. Όσοι φοιτητές δεν έχουν αναλάβει εργασία, θα λάβουν στο επόμενο μάθημα τη Δευτέρα 9/11. Οι τίτλοι των εργασιών είναι ενδεικτικοί, ενώ οι εργασίες που παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι δε θα πρέπει να μεταφραστούν αλλά αποτελούν αρχικό υλικό αναζήτησης και μελέτης.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών εργασιών
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
Εργαστηριακός οδηγός
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Για να κατεβάσετε τον Εργαστηριακό Οδηγό του μαθήματος παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (κωδικός πρόσβασης: Bioengineering2020):

https://mailntuagr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vtopakas_mail_ntua_gr/ETfxs3ICrElDj9O8X6-KvDMBZHpS6ABxgHyN5prKo5aEyg?e=z26nvP