Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευάγγελος Τόπακας (Αναπλ. Καθηγητής)

                    γραφείο 302Β, Tηλ 210 7723264

                  email:  vtopakas@chemeng.ntua.gr