Εμβιομηχανική (Κυτταρικό Εργοστάσιο) 

9ο εξάμηνο

 

Μάθημα: Τρίτη, ώρα: 13.45 - 16.30, Αίθουσα 31.

 

Ύλη μαθήματος: 

Συστημική Βιοτεχνολογία / Συνθετική Βιολογία

Πώς αλλάζουν οι κυτταρικές πληροφορίες.
Μελέτη διεργασιών ζωϊκών κυττάρων.
Μελέτη διεργασιών φυτικών κυττάρων.
Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί.
Ιατρικές εφαρμογές.
Παραδοσιακές Βιομηχανικές διεργασίες.
(Βιβλίο: Μηχανική Βιοδιεργασιών: Βασικές έννοιες).

 

Εργαστήριο (PC lab): Πέμπτη 15.15-17.00.

Μεταβολική Μηχανική: Προσομοίωση και έλεγχος μεταβολικών οδών μέσω του υπολογιστικού Προγράμματος Gepasi

Απεικόνιση πρωτεϊνικών μορίων και ανάλυση της δομής τους με τη χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων (Pymol).

Ασκήσεις Βιοπληροφορικής

 

Βιβλιογραφικές Εργασίες (ομαδικές 2 ατόμων): Παραδίδεται γραπτή εργασία και γίνεται παρουσίαση προφορική διάρκειας 15 λεπτών στο τέλος της διάρκειας εξαμήνου.

 

Διδάσκοντες:

Ευάγγελος Τόπακας, Αναπλ. Καθηγητής (γραφείο E302β, τηλ. 210-7723264)

 

Ο τελικός βαθμός θα προκύπτει από τη συνολική απόδοση σε αναλογία 50% εξετάσεις, 30% εργαστήριο, 20% βαθμολόγηση της εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθήματος είναι ο βαθμός 5 στις τελικές εξετάσεις. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων και η εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωτική.